Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Τριθέσιου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών - Μαράσλειο.

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφέρομενους να πληροφορηθούν την ιστορία του σχολείου μας, τις καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύσσει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς καθώς και υλικό που προέρχεται από εργασίες και σχέδια των μαθητών μας.

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου